Een kwestie van geloof; ‘Als genoeg mensen vrede uitstralen, komt er vrede’

David en Crissie Boyd
Foto: Veghel.nieuws.nl

In de serie ‘een kwestie van geloof’ vertelt David Boyd hoe Baptisten alles terugleiden naar de bijbel. De hamvraag is: Waar staat het in de bijbel? Lees vervolgens goed. “Als ik ‘het verhaal’ nu aan Abraham zou vertellen, moet hij kunnen zeggen; Al die nieuwerwetse dingen ken ik niet, maar het verhaal, de essentie, dat klopt.”

David en zijn vrouw Crissie stichtten in 1993 de Evangelische Baptisten Gemeente Veghel. De gelovige doop, vanaf de leeftijd van ongeveer twaalf, is een belangrijk onderdeel zoals in de naam ‘Baptist’ ook tot uiting komt. “Dit gebeurt door volledige onderdompeling, naar bijbels voorbeeld, bij degenen die deze keuze maken. Zij belijden hun persoonlijk geloof in – en hun liefde voor Jezus Christus en de wil Hem praktisch na te volgen”, vertelt David.

Gemeente stichten

David werd in Eindhoven geboren als kind van Amerikaanse ouders, ook Baptisten. Hij keerde terug naar de V.S om theologie te studeren, leerde er zijn vrouw kennen en kwam terug naar Nederland. Samen stichtten zij de Baptisten Gemeente in Veghel, met d en cde bedoeling deze weer te verlaten als ze niet meer nodig zouden zijn, om elders weer een nieuwe gemeente te stichten.

Opdracht

“We zijn nog niet zo ver”, zegt David. “Er zijn nog te weinig gedoopte leden die de leiding naar bijbels model op zich kunnen nemen. Het uitdragen van het geloof zien we als deel van wat Jezus ons heeft opgedragen. Dat doen we subtiel, met één maal in de drie jaar een reeks concerten bijvoorbeeld in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het koor komt uit de V.S en brengt de boodschap van het Evangelie.”

Webinar

“Verder starten we op 19 januari met een webinar over ‘Hoe is het begonnen, wie is God’ en andere vragen. Laagdrempelig, vrijblijvend, interactief en gratis. Zo trachten we ons uit te strekken naar de omgeving. Wij staan ergens voor en willen toch wel graag dat mensen weten dat we er zijn.”

Keuze brengt samen

“Wat Baptisten samenbrengt is de persoonlijke relatie met God door Jezus Christus. Daarom zoeken we elkaar op, verbinden we. De gemaakte keuze brengt ons samen en we versterken, steunen en helpen elkaar. Ons geloof is bijbelvast, dus binnen de letterlijke/historische, grammaticale en culturele achtergrond van de bijbel, plus maatschappelijk relevant. Met mijn opleiding kan ik daarin onderwijzen/begeleiden.”

Urgentie

Hoe belangrijk is geloof in deze tijd? “De urgentie bestaat eruit dat de mens eeuwigheidswaarde heeft, ongeacht de omstandigheden. Deze tijd is in die zin niet urgenter dan een andere. Wel is men zeker in deze tijden alleen bij God veilig. De maatschappij kunnen wij niet veranderen, wel veiligheid vinden. De verandering komt van binnen uit. God wil vrede en rust geven. Als genoeg mensen vrede uitstralen, komt er vrede.”

Zendelingen

De gemeente strekt zich niet alleen uit naar de directe omgeving, men reikt ook over grenzen heen. “Wij ondersteunen twee zendelingen. De ene sticht een gemeente in België, de andere is een verpleegster die een kindertehuis/weeshuis runt in Ethiopië. Heel belangrijk werk. Zij redt letterlijk kinderen van de vuilnisbelt en vangt ze met veel liefde op. Wij voorzien in haar onderhoud. Dat is ook in de maatschappij staan.”

Reacties